DellyTrade uzyskał
licencję na usługi finansowe
i podlega regulacji Komisji ds. Usług Finansowych (EUFMC )

Numer rejestracyjny licencji: EU713891
zgodnie z prawem licencyjnym Dellytrade Financial Services Securities and Investment Business Law.

Ten krok został zainicjowany przez DellyTrade w celu utrzymania bezpieczeństwa usług maklerskich dotyczących inwestycji świadczonych klientom.